סקירת מערכות

סקירות מערכות : מה שחשוב לדעת על שלוש מהבדיקות המשמעותיות ביותר במהלך ההריון

סקירות המערכות הן מבין הבדיקות המשמעותיות במהלך ההריון. הסקירה המוקדמת, המאוחרת וכן גם הסקירה השלישית משמשות לבחינת המבנה האנטומי של העובר, לסקירת האיברים המתפתחים, לאבחון של מומים שונים ולבחינת תפקוד המערכות הפנימיות של העובר. זאת ועוד, בדיקות אלה מאפשרות לזהות גם קשרים אפשריים בין פגמים שנמצאו לבין תסמונות גנטיות מסוימות.

בדיקות הסקירה מתבצעות באמצעות הדמיית אולטרסאונד המאפשרת לרופא המטפל לבדוק לעומק את העובר המתפתח. בדיקות אלה יכולות להתבצע בגישה וגינלית או בטנית, כתלות בשלב ההריון בו הן מתבצעות.

הסקירה המוקדמת

סקירת מערכות מוקדמת מתבצעת לרוב בשבוע ה-14-16 להריון ומטרתה היא לגלות מומים אנטומיים בעובר וכן גם סימנים רכים (למשל קיום של ציסטות בצוואר, מוקד אקוגני בלב, הרחבה של אגני כליה ועוד), שעלולים להעיד על בעיה כרומוזומלית גנטית בעובר.
מומלץ לבצע את הסקירה בשלב מוקדם ככל הניתן על מנת לזהות מומים עוד בתחילת ההריון.

הסקירה כוללת בדיקת אולטרסאונד בטנית ונרתיקית. האחרונה נועדה כדי לאפשר לרופא המטפל לבחון את איברי העובר המתפתח ברזולוציה גבוהה יותר וכך להעלות את הסיכוי לזיהוי של מומים במהלך הבדיקה.

מה בוחן הרופא?

במהלך הבדיקה הרופא יסרוק את איברי העובר המתפתח, את מבנה המוח, הפנים, השלד, הלב והריאות. כמו כן, יבחן הוא את מוצא כלי הדם בלב ,את הכליות, כיס המרה, הכבד, דופן הבטן ועוד. לצד זאת, יבדוק הרופא את מדדי העובר המתפתח, לרבות היקף וקוטר הראש, היקף הבטן ואורך העצמות הארוכות. נתונים אלה נדרשים על מנת לבצע הערכת משקל לעובר ולבחון האם הוא נמצא בעקומת גדילה התואמת את שבוע ההריון.

את הדיווח בנוגע לתקינות ההתפתחות או למומים שהתגלו מקבלת האישה בזמן אמת, עוד במעמד הבדיקה. במידה והתגלו ממצאים שונים, כתלות בסוגם, ימליץ הרופא המטפל על המשך בירור או טיפול.

הסקירה המאוחרת

סקירת מערכות מאוחרת מתבצעת בין שבוע 21-23 להריון בגישה בטנית. במהלכה הרופא עובר

שוב על כל המבנים עליהם עבר בסקירה המוקדמת כדי לוודא שהם המשיכו להתפתח באופן תקין.

ואילו עוד מבנים ואיברים נבדקים?

הסקירה המאוחרת משמשת גם כדי לבחון מבנים שלא היו קיימים בסקירה המוקדמת (בעיקר מבנים מוחיים) המופיעים בצורה ברורה אחרי השבוע ה-20 להריון. בבדיקה זו ייבדק גם מין העובר.
אם התגלו ממצאים לא תקינים האישה תופנה לבדיקות ספציפיות יותר, למשל לבדיקת אקו לב אם התגלה ממצא לא תקין בלב. במידת הצורך יתבצע ייעוץ מולטי דיציפלינרי המשלב רופאים מומחים אחרים באחד מבתי החולים הגדולים בארץ.

הסקירה השלישית

הסקירה השלישית מתבצעת בין השבועות 30-31 להריון ומיועדת בעיקר כדי לבחון את ההתפתחות המוחית של העובר (הופעה של הכפלים המוחיים) וממצאים מסוימים אותם לא ניתן לראות בשלבים מוקדמים יותר להריון.

למה חשוב לבצע סקירה שלישית?

הסקירה השלישית מסייעת בזיהוי של מומים שלא נראו או שלא היו קיימים בעת ביצוען של הסקירות המוקדמות. בנוסף, בשלבים אלה של ההריון (בין השבוע ה-22 לשבוע ה-31) מתרחשת התפתחות מואצת של העובר, ועל כן מומלץ שוב לבחון שוב את תקינות האיברים והמערכות. לצד כל אלה, בשלבים אלה  ניתן גם לבחון את פעילות המעי של העובר המתפתח, את מבנה הכליות והתפתחותן וכן גם את הלב.

זיהוי של מומים וממצאים מסוימים בשלב זה של ההריון תומך בתכנון מוקדם וטיפול יעיל מיד לאחר הלידה, לרבות זיהוי של חסימה בין אגן הכליה לשופכן או ריפלוקס של השתן ותכנון הטיפול שיתבצע עם לידת התינוק. כמו כן, זיהוי של ממצאים מוחיים בשלב זה מאפשר בדיקה מעמיקה יותר עם נוירולוג ילדים ואישושם בעזרת בדיקת MRI של העובר. בהתאם לתוצאות תתקבל החלטה בנוגע להמשך ההריון.

חשוב לציין כי בדיקת הסקירה השלישית אינה כלולה במסגרת הציבורית, אך זמינה במסגרת הפרטית.

עובר בשבוע 23

עובר בשבוע 23

עובר בשבוע 14

Call Now Button